2023 Vaidavas SUP Fests

 

NOLIKUMS

 Datums un vieta

2023.gada 5. – 6.augusts

Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Latvija

Organizatori

VaidavEži / SUPfit.lv / Latvijas Sērfošanas un SUP federācija

 

      1.Reģistrēšanās sacensībām.

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

 1. Dalībnieki

Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām. 

 1. Sacensību formāti un vērtēšana

3.1. Sporta klases Latvijas SUP čempionāts Tehniskajā distancē

Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaite. Grupas startē atsevišķi. Ja dalībnieku skaits grupā ir lielāks par 8, tad sacensības var notikt pēc kvalifikācijas hītu sistēmas, finālam kvalificējoties pa 6 dalībniekiem katrā grupā.

Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie katrā grupā.

3.2. Amatieru klases Latvijas SUP čempionāts Tehniskajā distancē

Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaite. Tiks dots kopējs starts abām grupām un notiks viens brauciens.

Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki katrā grupā.

Atsevišķi tiks apbalvoti arī uzvarētāji U12 (2011.g un jaunāki), U14 (2009.g un jaunāki), U16 (2007.g.un jaunāki), U18 (2005.g un jaunāki), 40+ (1983.g. un vecāki) un 50+ (1973.g un vecāki) grupās, ja startējušo dalībnieku skaits šajās vecuma grupās būs 2 un vairāk, izņemot ja kāds no šo grupu dalībniekiem būs uzvarējis OPEN ieskaitē.

3.3. Sporta, Amatieru un Amatieru U18  junioru klases Latvijas SUP čempionāts Sprinta tehniskajā distancē

Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaite abās klasēs Grupas startē atsevišķi abās klasēs. Sacensības notiek pēc kvalifikācijas hītu sistēmas, finālam kvalificējoties pa 4 dalībniekiem katras klases katrā grupā.

Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie katras klases katrā grupā, kā arī

Amatieru klases uzvarētāji  U12 (2011.g un jaunāki), U14 (2009.g un jaunāki), U16 (2007.g.un jaunāki), U18 (2005.g un jaunāki), 40+ (1983.g. un vecāki) un 50+ (1973.g un vecāki), ja startējušo dalībnieku skaits šajās vecuma grupās būs 2 un vairāk, izņemot ja kāds no šo grupu dalībniekiem būs uzvarējis OPEN ieskaitē.

3.4. Zirgošanās SUP Kausa izcīņa.

Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaite. Kvalifikācijas braucienos grupas startē atsevišķi, finālam kvalificējoties pa 6 dalībniekiem katrā grupā. Finālā visi dalībnieki startē kopā.

Ar diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie katrā grupā, katras grupas uzvarētāji saņems kausu, bet 2. un 3. vietas ieguvēji medaļas

3.5. Saullēkta SUP kausa izcīņa.

Open vīriešu un sieviešu grupu Sporta klases un Amatieru klases ieskaite. Abas klases startē kopā.

Ar diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie katrā grupā, katras grupas uzvarētāji saņems kausu, bet 2. un 3. vietas ieguvēji medaļas.

3.6.. Latvijas čempionāts Dragon SUP komandu klasē

Open ieskaite. Sacensības notiek pēc kvalifikācijas hītu sistēmas. Distancē ar laika kontroli vienā hītā piedalās ne vairāk kā 3 komandas.

Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvotas 3 labākās komandas.

Atsevišķi tiks apbalvoti arī uzvarētāji (pēc ātrākā laika jebkurā iebraucienā) Sieviešu / Vīriešu / Mix (ne vairāk kā 2 vīrieši komandā) grupās, ja sacensībās šajās grupās būs nostartējušas vismaz 2 komandas vai kāda no šīm komandām būs iekļuvusi finālā un, izņemot ja kāds no šo grupu dalībniekiem būs uzvarējis OPEN ieskaitē

 1. Distances

4.1. Sporta klase / Amatieru klase / Junioru U18 klase Sprints

200m tehniskā distance (1 bojas grieziens)

4.2. Sporta klase Tehniskā

800m (ar izskrējienu krastā / 4 boju griezieni)

4.3. Amatieru klase Tehniskā

1,5km ( ar izskrējienu krastā / 6-8 boju griezieni)

4.4. Dragon SUP

800m tehniskā distance (3-4 boju griezieni)

4.5. Zirgošanās SUP sacensības

200m – 400m tehniskā distance (ar izskrējienu krastā / 1-4 boju griezieni)

Distances akvatorijā tiek atzīmētas ar bojām sacensību dienā. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.

 1. Inventārs

5.1. Sacensību dēļi.

Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbilstoši noteiktajai dēļu klasei:

 • Sporta klase – garums nepārsniedz 14’ bez platuma ierobežojuma
 • Amatieru klase – tikai piepūšamie dēļi, kuru garums nepārsniedz 10‘9“ bez platuma ierobežojuma.
 • SUP Dragon un Zirgošanās SUP sacensībās dēļus un zirgus nodrošina sacensību organizētāji
 • Orientēšanās un rogaininga sacensībās drīkst izmantot Amatieru klasei atbilstošus dēļus.

5.2. Sacensību airi

Dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

 1. Starta un finiša procedūra

Starts visām distancēm tiek dots krastā netālu no ūdens, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir krastā netālu no ūdens, ar airi rokā šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm

 1. Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.

Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no šīm un arī visām turpmākajām LSSF rīkotajām sacensībām.

 1. Diskvalifikācija un Protests.
  Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
  Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
  (1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
  (2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
  (a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
  (b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
  (c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
  (d) pabeigt distanci.
  (3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
  Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
  Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
  Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
  Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
  Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
  Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

 

Datums

Aug 05 2023 - Aug 06 2023

Laiks

08:00 - 18:00

Cena

15.00 - 50.00

Lokācija

Vaidavas ezers
Vaidava

Organizators

SUPFIT
QR Code