LATVIJAS SĒRFOŠANAS UN SUP FEDERĀCIJA

Reg. Nr. 40008220098
Juridiskā adrese: Arāju iela 19, Talsi, LV-3201
Tālrunis: +371 22847624
E-pasta adrese: normunds@surfsup.lv
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV49UNLA0050022262536