2024 Vējupes SUP Kauss

 

VĒJUPES SUP KAUSS

2024 

NOLIKUMS

 

Organizatori

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija sadarbībā ar Ūdens sporta klubu “Tiki”

Atbalsta

Ādažu novada Dome / grill&bar&chill “Kontiki” / veikals “Burusports”

Datums un vieta

2024.gada 15.jūnijs

Vējupes pludmale, Vējupes iela 2, Vējpriedes, Ādaži.

* Dalībniekiem pieejama bezmaksas stāvvieta

Formāts

 • Latvijas SUP One Class čempionāts.

200m tehniskā sprinta distance

Visi dalībnieki startē ar vienādu inventāru – SIC Sonic 12’6” x 30”, kuru sacensību dalībniekiem nodrošina Organizatori.

 • 4km garā distance

Dalībnieki startē ar savu / iznomātu inventāru:

Sporta klasē – ar dēli, kas nav garāks par 14’ bez platuma ierobežojuma

Amatieru klasē – ar dēli, kas nav garāks par 12’6” un nav šaurāks par 30”.

Dalībnieki drīkst izmantot organizatoru nodrošināto vai jebkādu savu personīgo airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Dalībnieki

Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma.
Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

Sacensību norise

Reģistrācija sacensību dienā no 09:30 – 10:30

Dalībnieku sapulce – 10:30
Starts sprinta distancei – 11:00

Starts garajai distancei – 13:00
Apbalvošana – 15:30

Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir aptuveni atkarībā no sacensību faktiskās norises. Ierašanās uz dalībnieku sapulci visiem dalībniekiem ir obligāta.

Distance

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma. Dalībnieki ar distanci un tās veikšanas noteikumiem tiek iepazīstināti Dalībnieku sapulcē.

Starta un finiša procedūra

Sprinta distance
Vīriešu un sieviešu grupas startē atsevišķi.

Sprinta distance ir taisnvirziena un jāapņem 1 boja – 100m vienā virzienā un 100m atpakaļ.
Starts un finišs ir ūdenī netālu no krasta, šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Distancē vienā iebraucienā piedalās ne vairāk kā 6 dalībnieki. Precīzs Sprinta distances formāts tiks noteikts pēc dalībnieku reģistrācijas atkarībā no reģistrējušos dalībnieku skaita.

Garā distance

Sporta un amatieru klases vīriešu un sieviešu grupas startē kopā.

Distance ir taisnvirziena un jāapņem 1 boja – 2km vienā virzienā un 2km atpakaļ.
Starts un finišs ir ūdenī netālu no krasta, šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Vērtēšana

Par katrā atsevišķā distancē ieņemto vietu dalībnieks saņem noteiktu punktu skaitu.

 1.  40p 11. 12p
 2.  35p 12. 10p
 3.  31p 13. 8p
 4.  27p 14. 7p
 5.  24p 15. 6p
 6.  22p 16. 5p
 7.  20p 17. 4p
 8.  18p 18. 3p
 9.  16p 19. 2p
 10. 14p 20.-.. 1p

Abās distancēs ar diplomiem tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki katrā grupā.
Sprinta distancē katrā grupā tiks noteikti Latvijas čempioni SUP ONE CLASS disciplīnā un pirmo 3 vietu ieguvēji saņems medaļas.

Saskaitot abās distancēs iegūtos punktus, tiks noteikti kopvērtējuma uzvarētāji katras klases katrā grupā, kas saņems Vējupes SUP Kausus. 2. un 3. vietas ieguvēji saņems diplomus.

Balvu fonds

Kopvērtējuma uzvarētāji katras klases katrā grupā saņems sacensību sadarbības partnera grill&bar&chill “Kontiki balvas – dāvanu kartes:

1.vieta – 20.00 eur 2.vieta – 15.00 eur 3.vieta – 10.00 eur

Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldvestes ir obligātas.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību.

 

 

Datums

Jūn 15 2024

Laiks

Visu dienu

Cena

Free

Lokācija

Kontiki
Vējupes iela 2, Ādaži

Organizators

Latvian Surfing and SUP federation
Numurs
+37122847624
Email
normunds@surfsup.lv
QR Code