2021 SAULGRIEŽU SUP KAUSS / LVK

SAULGRIEŽU SUP KAUSS 2021

 

NOLIKUMS

 

Rīkotājs

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija

sadarbībā ar Pāvilostas Sērf klubu un SIA Surf Pro

 

Datums un vieta

2021.gada 27.jūnijs

Pāvilostas pludmale pie Ziemeļu mola

Auto novietošana – stāvvietā pie Dzintaru ielas 10, Pāvilostā

  • Uzvarētāju apbalvošana un aukstā zupa visiem sacensību dalībniekiem – Spinout Surf café, Kalna ielā 25, Pāvilostā

 

Distances

Sporta klase.

200m tehniskais sprints – distance tiks izlikta jūrā (ja laikapstākļi tam būs piemēroti)

14km garā distance – starts un finišs pludmalē, bet distance būs jāveic Sakas upē. Ja laikapstākļi nebūs piemēroti, distance tiks izlikta tikai Sakas upē.

Tautas klase.

7km garā distance – starts un finišs pludmalē, bet distance būs jāveic Sakas upē. Ja laikapstākļi nebūs piemēroti, distance tiks izlikta tikai Sakas upē.

 

Sacensību formāts

Sporta klasē sacensības notiek 14’dēļu klasē vīriešu un sieviešu grupās.

Amatieru klasē:

Sporta – vīriešu un sieviešu grupās ar jebkādiem dēļiem, kas nepārsniedz 12’6” garumu un nav šaurāki par 30”

Tautas – vīriešu un sieviešu grupās ar piepūšamajiem dēļiem, kuru garums nepārsniedz 10’9” garumu bez platuma ierobežojuma.

  • Ja ir vēlme piedalīties Amatieru klasē, bet nav sava dēļa, būs iespēja sarunāt par simbolisku cenu ar atbalstītājiem.
  • Ja dalībnieku skaits Amatieru Tautas klases grupā ir mazāks par 3, grupa tiek pievienota Amatieru Sporta klasei.

 

Sacensību norise

Reģistrācija sacensību dienā no 10.00

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce – 11.30

Starts sprinta distancē – 12.00

Starts garajā distancē – 14.00

Apbalvošana – 17.00

Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju visiem dalībniekiem ir obligāta.

 

Dalībnieki

Dalībnieku vecums – 14+. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

 

Inventārs

Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbilstoši kategorijai. Drīkst piedalīties ar piepūšamajiem dēļiem.

Dalībnieki drīkst izmantot jekādu  airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Distance

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma.

Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

 

Ieskaites kontrollaiki:

Garā distance abām klasēm – 2,5 stundas.

Dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts sacensību kopvērtējumā.

 

Starta un finiša procedūra

Starts notiek krastā, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir krastā, šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Starts tiek dots vīriešu un sieviešu grupām kopā.

 

Draftings

Draftings ir atļauts.

 

Vērtēšana

Sprinta distancē abām grupām notiks 3 iebraucieni ar ieskaites punktu sistēmu (1.vieta 0,7 punkti 2.vieta 2 punkti, 3.vieta 3 punkti utt) par katru iebraucienu, kuru kopsummā tiek noskaidroti uzvarētāji un ar diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katrā grupā.

Garajā distancē katrai klasei notiks viens brauciens ar ieskaites punktu sistēmu (1.vieta 0,7 punkti 2.vieta 2 punkti, 3.vieta 3 punkti utt) un pēc tā rezultātiem ar diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katrā grupā.

Sporta klasē katras grupas kopvērtējuma (sprinta visi iebraucieni un garā distance) uzvarētājs, kā arī Tautas klases katras grupas uzvarētājs iegūs Saulgriežu SUP kausu.

 

Drošība uz ūdens.

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Sacensību laikā visiem obligāti jālieto kājsaites (leash).

Peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti un jābūt uzvilktai visas distances veikšanas laikā.

Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Par drosības noteikumu neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts no sacensībām.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību.

 

Diskvalifikācija.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)

Datums

Jūn 26 2021 - Jūn 27 2021

Laiks

Visu dienu

Lokācija

Saka river
Pavilosta

Organizators

Dagnis Bricis
Email
dagnisb@windsurf.lv
QR Code