Latvian SUP Technical Race Championship 2019

Latviešu valodā zemāk.

ENG

LATVIAN SUP CHAMPIONSHIP 2019
TECHNICAL RACE
REGULATIONS

ORGANIZER
Latvian Surfing and SUP federation (LSSF)

SUPPORTERS
RedPaddle Co Latvia
SupFit.lv
Eži

DATE AND PLACE
Sunday, 4th of August, 2019
Lake Vaidava
Vaidaveži, Beach of Lake Vaidava, Vaidava.

PRICE
Championship is a part of 2-day SUP festival with many activities – more info: www.supfests.lv/english
Festival whirstband for one person – 15 Euro
Wristband is valid for both festival days. The wristband  will grant you access to participation in all SUP competition, SUP obstacle track, SUP rogaining, SUP-FIT morning routine, test different RedPaddle SUP boards and participating in lottery with main prize  – brand new RedPaddle SUP board.

COMPETITION
Technical sprint competition takes place in the 14’ board class – men and women groups by the heat system – qualification-final

Qualification round (1 lap – 1.5km) – separate start for men and women
Number of competitors per one heat will depend of total competitors registered. The best paddlers of each heat enter to final but ALL other competitors will be dropped into extra qualifying heat with another chance to be in final.

Final (3 laps – 4.5km) – common start for men and women.
X competitors will be entered – 1 race.
* Grandmaster (40+) separately in both groups and U16 junior categories will be selected. Format of this title will be determined by the number of competitors in respective age group.
** Changes in the format of the competition may be made depending on the number of registered competitors.

PROCEDURE OF REGISTRATION
Age of competitors – not limited.
Registration of competitors younger than 16 yo have to be accepted by one of the parents and at the day of event this competitor have to be accompanied by one of the parents.
By fulfilling an registration at the Judge on a race day, competitor or its legal representatives agree that the event is public and may include video/audio recordings and photography. Audio-visual material and data may be used to reflect the event in the media, internet, advertising and other purposes of the event organizer without any compensation or claims from competitor or its legal representatives.

INVENTORY
Competitors may use any single hull board no longer than 14 feet (4m26cm) without steering gear and with one fin only. Inflatable boards allowed.
Competitors may use any paddle provided that has a blade at one end and a handle at the other end.

START AND FINISH PROCEDURE
Beach start with board and paddle in hands. After the signal made by Judge competitors will cross an imaginary line between two marks.Beach finish, crossing the same imaginary line between two marks with paddle in hand.The start will be given separately to both groups – men and women.

DISTANCE AND TIMING
Distance in the water will be marked with buoys on the competition day just before the skippers meeting. At the Meeting the Judge introduces competitors to the competition format, distance and rules. Competitor must follow the distance and the direction of the buoying otherwise competitor will be disqualified. The competitor may touch the turning buoy but must not use it to gain an advantage – press against the buoy with a paddle, arms or body, snag the buoy with a paddle or hand.
Test Time: will be announced on Skippers meeting. The result slower than the Test Time is not counted.

AWARDS
Medals and diplomas are awarded to the 3 best competitors in each group.

COMPETITION PROCEDURE
Arrival from 9.00 am
9.30 – 10.30 Live registration at the Judge – issue of numbered shirts, stickers etc.Warm-up sessions.
10.30  Skippers Meeting
Persons who are under the influence of alcohol, narcotic or psychotropic substances shall not be admitted to the competition if the organizers of the competition or the Judge have reasonable suspicion of using such substances. If a person participates in the competition but the use of prohibited substances has been detected before one of the starts, this person will be disqualified from the competition.
11.00 Start for qualifying round
14.30 Start for the finals
16.00 Award ceremony
The race start and award ceremony time schedule are approximately depending on the actual event. Awards no later than 45 minutes after the last competitor finished.Arrival to the Skippers meeting and award ceremony is obligatory for all competitors.

SAFETY RULES
Each  competitor takes responsibility for its health and safety on the water. All competitors must use safety leash. Competitors under 16 years must wear a swimsuit with additional buoyancy. The competitor is obliged to provide assistance to another competitor who has a health problem during the race.

DISQUALIFICATION AND PROTESTS.Any competitor who attempts to win the race by inappropriate means in violation of the competition regulations or whose behavior is excessively aggressive, behavior and / or expressions directed against the organizers, judges, sponsors, spectators or other competitors may be disqualified from the competition.Any competitor may be disqualified if his / her behavior before, after or during the race is qualified as non-sportsman, including:(1) excessive physical contact with the body, paddle or board(2) use of a body, paddle or board to block (deliberately limit) another participant’s ability:(a) start a distance, ride, move forward,(b) turn and / or buoyancy(c) climb back to the board in case of a fall;(d) complete the distance.(3) any deliberate action on a start line that may cause a false start (whistling, ignoring the referee’s instructions, etc.)The Race Judge shall promptly inform the disqualified participant in the quickest possible time. The disqualification notice must be submitted in writing and must state the reason for the disqualification. The participant must sign the disqualification notice, specifying the time and it becomes the starting time for the protest.The decision on disqualification shall be taken by the Judge on his own initiative or by protest of a competitor.Only competitor may file a protest against the violation of another competitor no later than 20 minutes after the end of the distance covered by the alleged violation.Only a disqualified competitor may file a protest for disqualification no later than 20 minutes after the starting time of the disqualification report.In order to file a protest, a deposit of 20.00 Euros is required, which is returned to the protester if the protest is accepted.For the protest, the Race Judge may accept and use any photo / video material and testimony of independent persons.

LV

Latvijas SUP čempionāts 2019

Tehniskā distance

Nolikums

 Rīkotājs:
Latvijas Sērfošanas un SUP federācija (LSSF)

Atbalsta:
Red Paddle Co Latvija
SupFit.lv
Aktīvā tūrisma centrs EŽI

Datums un vieta
2019.gada 4.augusts
VaidavEži, Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Latvija
Sacensību distance tiks izlikta Vaidavas ezerā.

*Dalības maksa.
Licencētiem sportistiem par dalību Latvijas čempionātā nav jāmaksā, bet, ja ir vēlēšanās piedalīties citos SUP Festa pasākumos 3. un 4. augustā un festivāla loterijā, tad ir jāiegādājas festivāla aproce.
Vairāk informācijas: www.supfests.lv

Sacensību norise
09:30 – 10:30 Reģistrācija SUP sacensībām
10.30 – 10.45 Dalībnieku sapulce
11:00 – 13:00  Latvijas atklātais SUP čempionāts tehniskajā distancē (kvalifikācija)
14:30 – 16.00 Latvijas atklātais SUP čempionāts tehniskajā distancē (fināls)
16:00 – 16:30  Apbalvošana. Lielā loterija.
Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir aptuveni atkarībā no sacensību faktiskās norises.
Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju visiem dalībniekiem ir obligāta.

Dalībnieku reģistrācija
Bez vecuma ierobežojuma.
Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar SUP airēšanas iemaņām, kuram ir pārliecība par savām spējām veikt distanci kontrollaika ietvaros un veselības stāvokļa atbilstību paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļiem. Dalībnieku, kas jaunāki par 16 gadiem, pieteikumu aizpilda kāds no vecākiem un arī sacensību laikā kāda no vecākiem klātbūtne ir obligāta.
Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību Tiesneša.
Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.
Latvijas sportistiem dalībai Latvijas čempionātā ir nepieciešama LSSF licence, kuru var noformēt šeit: www.surfsup.lv/sportisti/licencsesanas-kartiba/. Sacensību dienā pie Tiesneša varēs iegādāties arī licences vienai distancei – cena 15EUR (festivāla aproce, kas dod iespēju piedalīties visās SUP aktivitātēs, ieskaitot LV čempionātu).
Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, licence tiek automātiski piešķirta reģistrācijas brīdī.
Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

Inventārs
Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus (ieskaitot piepūšamos), kas nav garāki par 14’(4m26cm) ar vienu spuru bez stūres mehānisma.
Platuma un svara ierobežojumu nav.
Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Starta un finiša procedūra
Starts tiek dots krastā netālu no ūdens, pēc tiesneša komandas ar dēli un airi rokās šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm.
Finišs arī ir krastā netālu no ūdens, ar airi rokā šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Distance un kontrollaiks
Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem. Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.
Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.
Vīriešu un sieviešu grupas startē atsevišķi.
Sacensības notiek pēc hītu sistēmas kvalifikācija-fināls.
Kvalifikācijā (1 aplis – distance 1.5km) dalībnieki tiks sadalīti hītos atkarībā no reģistrējušos dalībnieku kopējā skaita. Katra hīta uzvarētāji uzreiz tiek finālā, bet pārējie veic vēl vienu distanci, no kuras finālam kvalificējas X ātrākie dalībnieki, lai fināla dalībnieku skaits būtu Y vīriešu grupā un Z sieviešu grupā). Fināls – 3 apļi / 4.5km.

Kvalifikācijas hītos ieskaites kontrollaiks – 20min, finālā – 1h30min. Dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par noteikto kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts sacensību kopvērtējumā.

Vērtēšana
Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie katrā grupā, kā arī uzvarētāji Grandmaster (U40+) vīriešu/sieviešu grupās un Junior U16 grupā.

Drošība uz ūdens
Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.
Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.
Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.
Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.
Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no šīm un arī visām turpmākajām LSSF rīkotajām sacensībām.

Diskvalifikācija un Protests.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

 

Datums

Aug 04 2019

Laiks

09:00 - 17:00

Vairāk info

Lasīt Vairāk

Lokācija

Vaidavas ezers
Vaidava

Organizators

Latvian Surfing and SUP federation
Numurs
+37122847624
Email
normunds@surfsup.lv
QR Code

Atstāt komentāru