Burtnieka SUP kauss

SUP airēšanas sacensību

“BURTNIEKA SUP festivāls 2020”        

 

04.- 05.07.2020.                                                           Burtnieki,Latvija

 

NOLIKUMS

 

 1. Datums un vieta:

2020.gada 04 un 05. jūlijs Burtnieki, Burtnieku ezers.

 1. Sacensību formāts

SUP airēšanas sacensības notiek vīriešu, sieviešu un jauniešu grupās Sporta un Tautas klasēs, kā arī mix grupā Komandu klasē.

 1. Organizatori:

Biedrība „Ezerkrasts AZ“ Reģ. Nr. 40008158305 sadarbībā ar

Burtnieku novada pašvaldību http://www.burtniekunovads.lv/publict

 1. Klases:

4.1. Sporta klase:

4.1.1. Dalībnieki: Dalībai Sporta klases sacensībās var pieteikties jebkurš             interesents ar attiecīgām SUP airēšanas iemaņām, kuram ir pārliecība par sava    veselības stāvokļa atbilstību sacensību režīmam paaugstinātas fiziskās slodzes   apstākļos.

            4.1.2. Grupas: Dalībnieki Sporta klasē sacenšas vīriešu un sieviešu grupās:

4.1.3. Inventārs: Dalībnieki Sporta klasē drīkst startēt ar jebkāda tipa  SUP dēli bez stūres mehānisma, kas garumā nepārsniedz 14’ (4m26cm) un ir aprīkots ar vienu spuru.

4.1.4. Dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā           galā un rokturis otrā galā.

4.1.5. Distances: Dalībnieki Sporta klasē sacenšas sprinta, garajā un tehniskajā distancēs.

4.1.6. Atkarībā no dalībnieku skaita sacensības sprinta distancē organizē vienā braucienā vai pēc iebraucienu (hītu) sistēmas.

4.1.7. Ja sacensības sprinta distancē tiek organizētas pēc iebraucienu jeb hītu      sistēmas, tad ar tās formātu Tiesnesis dalībniekus iepazīstina sacensību dienā.

4.1.8. Tehniskajā distancē sporta klasē dalībniekam ir jāveic 3 braucieni un uzvarētājs tiek noteikts visu iebraucienu laiku kopsummā.

4.1.9. Garajā distancē ir viens brauciens.sacensību.

4.1.10. Ja kopējais dalībnieku skaits nav lielāks par 15, Tiesnesis drīkst pieņemt lēmumu par kopēju startu Tehniskajā un Garajā distancēs visām grupām vienlaicīgi.

4.2. Tautas klase

4.2.1. Dalībnieki: Dalībai Tautas klases sacensībās var pieteikties jebkurš             interesents ar attiecīgām SUP airēšanas iemaņām, kuram ir pārliecība par sava    veselības stāvokļa atbilstību sacensību režīmam paaugstinātas fiziskās slodzes   apstākļos.

4.2.2. Tautas klasē nedrīkst startēt sportisti, kas 2019 gadā ir Latvijas top 10 SUP airētāju reitingā.

4.2.3. Grupas: Dalībnieki Tautas klasē sacenšas un startē sekojošās grupās:

 1. a) Vīrieši
 2. b) Sievietes
 3. c) Jaunieši U18 (Dzimuši 2003. gadā vai jaunāki)
 4. d) Jaunietes U18 (Dzimušas 2003. gadā vai jaunākas)

4.2.4. Inventārs: Dalībnieki Tautas klasē nedrīkst startēt ar “race” tipa dēļiem. Dēļa         maksimāli pieļaujamais garums – 12,5’(divpadsmit ar pusi pēdas)

4.2.5. Dalībnieki Tautas klasē drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

4.2.6. Distances: Dalībnieki Tautas klasē sacenšas sprinta un tehniskajā        distancēs.

4.2.7. Atkarībā no pieteikušos skaita grupā Tiesnesis var lemt par grupu apvienošanu kopīgam startam un par kvalifikācijas noteikšanu tehniskajai distancei.

4.2.8. Dalībnieki Tautas klasē kuriem nav sava dēļa varēs startēt ar organizatora

piedāvātiem dēļiem un airiem! Dēļu skaits ir ierobežots – priekšroka tiem    dalībniekiem kas pirmie veikuši dēļu rezervāciju! (tel. 29127198)

4.2.9. Atkarībā no dalībnieku skaita sacensības sprinta distancē organizē vienā braucienā vai pēc iebraucienu (hītu) sistēmas.

4.2.10. Ja sacensības sprinta distancē tiek organizētas pēc iebraucienu jeb hītu sistēmas, tad ar tās formātu Tiesnesis dalībniekus iepazīstina sacensību dienā. 4.2.11. Tehniskajā distancē sporta klasē dalībniekam ir jāveic 3 braucieni un uzvarētājs tiek noteikts visu iebraucienu laiku kopsummā.

4.3. Komandu klase

4.3.1. Dalībnieki: Dalībai komandu klasē var pieteikties gan Sporta gan Tautas    klases dalībnieki kas reģistrējušies sacensībām. Komandu sacensības tiek organizetas MIX grupā kur komanda sastāv no 2 vīriešu dzimuma pārstāvjiem un             2 sieviešu dzimuma pārstāvēm. Dalībai Komandu klases sacensībās var       pieteikties      jebkuri 4 (četri) interesenti ar attiecīgām SUP airēšanas iemaņām, kuriem ir       pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensību režīmam paaugstinātas         fiziskās slodzes apstākļos.

4.3.2. Grupas: Dalībnieki Komandu klasē sacenšas šādās grupās:

 1. a) MIX pieaugušie
 2. b) MIX jaunieši U18 (Dzimuši 2002. gadā vai jaunāki)

4.3.3. Dalībnieki komandu klasē startē ar RedPaddle&Co Dragoon SUP dēļiem,   kurus nodrošina sacensību organizators! Dalībnieki Komandu klasē drīkst izmantot           jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.             Dalībniekiem Komandu klasē kuriem nav sava aira tiks nodrošināti organizatora airi.

Vienlaicīgi distancē dodas ne vairāk kā 2 komandas

4.3.4. Atkarībā no pieteikto komandu skaita sacensības organizē  vai nu     pēc     izslēgšanas principa, vai arī veicot laika kontroli. Divas labākās komandas no       katras grupas, kas priekšsacīkstēs uzrādījušas labākos laikus vai kvalificējušās pēc             izslēgšanas principa, sacenšas finālā par Komandu klases sacensību uzvarētāja titulu savā grupā!

 1. Reģistrēšanās.

5.1. Reģistrēšanās sacensībām notiek uz vietas sacensību dienā pie sacensību   sekretariāta.

5.2. Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas       anketas aizpildīšanas un dalības maksas samaksāšanas.

5.3. Reģistrējoties sacensībām dalībnieks uzrāda vecumu apliecinošu dokumentu ja        piesakās startēt grupā ar vecuma ierobežojumu.

5.4. Ja sacensībām piesakās nepilngadīga persona tai jāpievieno vecāku vai           likumiskā pārstāvja parakstīta atļauja piedalīties sporta sacensībās.

5.5. Dalībai sacensībās netiek pielaistas personas, kas atrodas alkohola, narkotisko        vai psihotropo vielu iedarbībā. Ja persona jau ir reģistrējusies sacensībām, bet     aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no             sacensībām un iemaksātā dalības nauda netiek atmaksāta

 1. Dalības maksa.

6.1. Dalības maksa Sporta klasē ir 25Eur. Tautas klasē 15Eur. (Katrs dalībnieks          kas reģistrējies sacensībām saņem piemiņas suvenīru un bezmaksas zupas šķīvi! 🙂

6.2. Dalības maksa jāsamaksā skaidrā naudā, reģistrējoties sacensībām.

 1. Distance

7.1. Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms sacensību sākuma. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus        ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

7.2. Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apbraukšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apbrauc kādu no bojām nepareizā secībā un/vai      virzienā.

7.3. Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot       priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

7.4. Distancē dalībniekiem ir jāatrodas stāvus uz dēļa un jāpārvietojas tikai ar aira            palīdzību. ja ir noticis kritiens vai jebkuri citi apstākļi distancē, dalībnieks stāvot uz          ceļiem drīkst veikt ne vairāk kā 5 secīgus īrienus.

 1. Starts un finišs

8.1. Starts visās distancēs notiek ūdenī netālu no krasta, šķērsojot iedomātu līniju            starp divām starta bojām.

8.2. Gaidot starta signālu dalībnieki stāv, sēž, vai tup uz saviem dēļiem un airējot ja         tas nepieciešams notur dēli pirms iedomātās līnijas starp divām starta bojām. Pēc            starta signāla dalībnieki stāvot uz dēļa pilnā augumā uzsāk kustību uz priekšu,             šķērsojot iedomāto starta līniju.

8.3. Pāragra iedomātās starta līnijas šķērsošana tiek kvalificēta kā pāragrs starts!            Pāragra starta gadījumā pirmajā reizē sportists vai komanda saņem brīdinājumu.         Otra pāragra starta gadījumā tajā pašā braucienā neatkarīgi no tā vai             sportists/komanda bija vai nebija veikusi pirmo pāragro startu sportists vai komanda        kas veikusi otru pāragru startu viena brauciena ietvaros tiek diskvalificēts no   konkrētas distances.

8.4. Finišs pēc sacensību tiesneša ieskatiem var tikt noteikts gan krastā, gan ūdenī.

8.5. Ja finišs noteikts krastā, tad finiša līnija jāšķērso skrienot ar airi/airiem rokās. Dalībniekam/dalībniekiem finišējot bez aira rezultāts netiek ieskaitīts!

8.6. Komandu ieskaitē krasta finiša gadījumā uzvar tā komanda kuras pēdējais     dalībnieks finišē ātrāk par otras komandas pēdējo dalībnieku. Ja tiek veikta laika      kontrole, tad krasta finiša gadījumā komandas laiks tiek fiksēts pēc pēdējā             finišējušā komandas dalībnieka.

8.7. Ja finišs noteikts ūdenī, tad dalībnieki finišē šķērsojot iedomātu līniju starp      divām finiša bojām. Finišs tiek fiksēts dēļa korpusam šķērsojot iedomāto līniju starp            divām finiša bojām. Finišējot ūdenī dalībniekam jāatrodas uz dēļa!

 1. “Draftings”

9.1. Par “draftingu” tiek uzskatīta atrašanās mazāk kā 1 metra attālumā no cita     dalībnieka dēļa astesgala vai sāniem ilgāk par 10 sekundēm. “Draftings” šajās          sacensībās ir atļauts tikai grupas ietvaros. Dalībnieks, kas neievēro “draftinga”             noteikumus, tiek diskvalificēts.

 1. Sacensību norise

04.07.2020.

9:00-10:30 Reģistrācija

10.30 Dalībnieku sapulce

11:00 Sacensību sākums

Starta secība:

1) Tautas klase sprints

2) Sporta klase sprints

3) Sporta un Tautas klase garā distance

4) Komandu klase (priekšsacīkstes)

05.07.2020.

9:00-10:00 Reģistrācija

10.00 Dalībnieku sapulce

10:30 Sacensību sākums

16.00 Apbalvošana

 • Tautas klase tehniskā distance
 • Sporta klase tehniskā distance

3) Komandu klase fināli

4) Sacensību noslēgums, apbalvošana

 

Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir atkarīgi no sacensību faktiskās norises. Starts nākamai grupai tiek dots ne vēlāk kā 15 minūtes pēc iepriekšējās grupas finiša, bet apbalvošana ne vēlāk kā 1 stundu pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju dalībniekiem ir obligāta.

 1. Vērtēšana un Balvas

11.1. Sacensībās tiek vērtēts kopvērtējums, jeb rezultātu summa sprinta, garajā un          tehniskajā distancē. Kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti summējot ieņemtās vietas          visās trijās distancēs. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar dalībnieks kas             ieņēmis/-musi augstāku vietu tehniskajā distancē.

11.3. Kopvērtējuma uzvarētājiem katrā klasē un grupā tiek piešķirts “Burtnieka SUP         festivāls 2020” uzvarētāja tituls.

11.4. Klases kopvērtējuma uzvarētāji “Burtnieka SUP festivāls 2020” sacensību    ietvaros tiek apbalvoti ar diplomu, piemiņas kausu un/vai balvām. Otrās un      trešās vietas ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar diplomu un piemiņas medaļu.

 1. Drošība uz ūdens

12.1. Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselību un drošību uz            ūdens.

12.2. Piesakoties sacensībām un aizpildot pieteikuma anketu dalībnieks vai tā      likumiskie pārstāvji (ja piesakās nepilngadīga persona) apliecina ka ir iepazinušies        un piekrīt sacensību nolikumam un apņemas ievērot tajā prasīto, kā arī apzinās    un             izprot ar dalību sporta sacensībās saistītos riskus un iespējamās sekas. Kā arī     apliecina savu vai nepilngadīgās personas veselības stāvokļa atbilstību dalībai         sporta sacensībās paaugstinātas slodzes apstākļos.

            12.3. Sacensību laikā Tautas klases dalībniekiem obligāti jālieto peldvestes vai triecienvestes ar pietiekamu peldspēju. Par šī noteikuma neievērošanu    dalībnieks var tikt diskvalificēts.

12.4. Gan Tautas klases gan Sporta klases dalībniekiem distancē obligāti      jālieto drošības saite (leash)

12.5.Sacensību dalībniekam ir pienākums iespēju robežās sniegt palīdzību citam             dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais        nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz      brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā     noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no sacensībām.

 1. Diskvalifikācijas un Protesti.
  Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva,        izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem,             sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no          sacensībām. Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās      pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
  (1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
  (2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita          dalībnieka iespēju:
  (a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
  (b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
  (c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
  (d) pabeigt distanci.
  (3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
  Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējamā laikā informē diskvalificēto   dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam    diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums,             norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
  Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas        iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
  Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību          dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās           distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
  Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību             organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites     sākuma laika.
  Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 Eur depozīts, kas tiek          atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
  Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var            pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

 

 1. Tiesības izmantot personas sensitīvos datus

Piesakoties dalībai pasākumā dalībnieks vai tā likumiskie pārstāvji piekrīt, ka pasākums ir publisks un tajā var tikt veikti video un audio ieraksti, kā arī fotografēšana, un iegūtie audiovizuālie materiāli un dati var tikt izmantoti pasākuma norises atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, interneta vidē, reklāmai un citiem pasākuma organizatora mērķiem bez jebkādas kompensācijas vai pretenzijām no dalībnieka vai tā likumisko pārstāvju puses.

 

 1. Kontakti

Sacensību tehniskais organizators:

Biedrība „Ezerkrasts AZ”

Reģ. Nr. 40008158305

Juridiskā adrese: Jaunatnes iela 4, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV4206

 

Kontaktpersona ar sacensību organizāciju un norisi saistīto jautājumu risināšanai:

Arnis Seņkāns

tel. 29127198

arnissenkans@gmail.com

Datums

Jūl 05 2020

Laiks

Visu dienu

Cena

25 Eur

Lokācija

Burtnieku ezers
Latgale

Organizators

Arnis Seņkāns
Numurs
+371 29127198
Links
http://www.vidzemeslaivas.lv
QR Code